Kort om urinveisinfeksjon
Urinveisinfeksjon (forkortet UVI) er en av de vanligste infeksjonssykdommene vi kjenner til. Man skiller vanligvis mellom nedre urinveisinfeksjon – kalt cystitt (blærekatarr) – og øvre urinveisinfeksjon – kalt pyelonefritt (nyrebekkenbetennelse). Man kan også skille mellom komplisert og ukomplisert infeksjon. Man regner en UVI som ukomplisert hos ikke-gravide kvinner som ikke har annen sykdom i nyrer eller urinveier. Øvrige infeksjoner regnes som kompliserte, det vil si hos gravide kvinner, menn og hos pasienter med sykdommer i nyrer og urinveier. Vi tar for oss ukompliserte infeksjoner videre i denne artikkelen.

Cystitt – blærekatarr
Dette er en bakterieinfeksjon i blæren. Bakteriene kommer stort sett fra endetarmen, hvor av den velkjente E. Coli er blant de vanligste (75-95%). Infeksjonen er i de fleste tilfeller selvbegrensende, og går dermed over av seg selv som oftest i løpet av 1 uke uten behandling.

Pyelonefritt – nyrebekkenbetennelse
Dette er en bakterieinfeksjon i nyrevevet. Som oftest kommer dette av at bakterier stiger opp fra blæren gjennom urinlederen til nyrebekkenet. Det kan også komme av at bakterier spres til nyrene via blodbanen fra andre steder i kroppen, for eksempel ved en bakteriell lungebetennelse. E. Coli er også den vanligste årsaken til pyelonefritt. Pyelonefritt er en mer alvorlig urinveisinfeksjon og kan utvikle seg til blodforgiftning og organsvikt. Man anbefaler derfor alltid rask behandling.

Typiske symptomer på urinveisinfeksjon
Cystitt
• Svie ved vannlating (dysuri)
• Hyppigere vannlating og småskvetting (pollakisuri)
• Plutselig sterk vannlatingstrang (urgency)
• Smerter over blæren, i nedre midtre del av magen
• Blod i urinen (hematuri) – som oftest ikke synlig med det blotte øyet (mikroskopisk hematuri)
• Man har vanligvis ikke feber ved en enkelt blærekatarr

Pyelonefritt
• Symptomene nevnt under cystitt, i tillegg til
• Feber
• Frostanfall
• Smarter i flanken/ryggen på samme side som infeksjonen sitter
• Kvalme og oppkast

Hvordan stilles diagnosen?
Allmennpraksis og legevakt
A. Diagnosen stilles i hovedsak basert på sykehistorien og symptomene pasienten presenterer.
B. Ved mistanke om nyrebekkenbetennelse hører det med å gjøre en klinisk undersøkelse magen og ryggen.
C. Videre gjøres en hurtigtest av urinen – såkalt urinstix – for å se om det er blod (hematuri), hvite blodceller (pyuri) og/eller nitritt som tegn på bakterievekst.
D. Hos fertile (fruktbare) kvinner hører det alltid med å gjøre en graviditetstest i urinen ved smerter i mage/rygg.
E. Urinen sendes også til dyrkning slik at man vet hvilke bakterier som har forårsaket infeksjonen, slik at man ved eventuell behandlingssvikt kan endre behandling.
F. I legevakt-sammenheng er det vanlig å måle CRP for å få et inntrykk av infeksjonens intensitet, uten at man skal tillegge det absolutte tallet for mye vekt.
Sykehus
G. Ved en alvorlig infeksjon kan det være aktuelt å bli lagt inn på sykehus for intravenøs antibiotikabehandling og observasjon. Det tas da utvidede blodprøver, blant annet mål av nyrefunksjon.
H. Det er ofte aktuelt å gjøre en ultralyd av aktuelle nyre for å se om det ligger vann rundt nyrebekkenet og om det eventuelt er behov for å avlaste nyren med et dren slik at man ikke får permanent nyreskade.

Behandling og behandlingsnivå
Cystitt
En ukomplisert blærekatarr er som tidligere nevnt selvbegrensende, og behandling gis først og fremst for å forkorte sykdomsforløpet og lindre smerte. Behandlingen består av antibiotika etter Helsedirektoratets retningslinjer.
Ukomplisert cystitt: 1 av følgende likeverdige alternativer i 3 dager
• Trimetoprim 160mg morgen og kveld eller 300mg kveld
• Nitrofurantoin 50mg x1
• Pivmecillinam 200mg x1

Komplisert cystitt: 1 de ovenstående i 5-7 dager

Pyelonefritt
Behandlingen er antibiotika. Ved milde og moderate infeksjoner kan man behandles hjemme. Ved alvorlige infeksjoner er det indikasjon for sykehusinnleggelse. Gravide skal som regel legges inn på sykehus.
• Førstevalg er Trimetoprimsulfametoxazol 160mg/800mg 2 tabletter morgen og kveld i 7-10 dager
• Alternativt gis Ciproxin 500mg morgen og kveld i 7-10 dager

Dersom du kjenner deg igjen i det som står over, eller er usikker på om du lider av liknende eller annen sykdom anbefaler vi at du oppsøker lege i løpet av kort tid slik at vi får sikret prøver og satt i gang behandling.

På A klinikken legevakt får du time på dagen og kommer inn til vår lege innen 15 minutter gjennom hele åpningstiden.

Ring 22 999 500 eller Klikk Her for å booke time.

Skrevet av lege Ole-Christian Kreyberg Normann

NB: Ved akutt alvorlig sykdom anbefaler vi at du ringer 113.

 

2015 © Copyright - A Klinikken Total helse AS

kontakt Skedsmo legevakt på    66936693