Symptomer på irritabel tarm

Symptomer på Irritabel tarm. Hva er det?

Hele 10% av befolkningen i Norge lider av det som kalles irritabel tarm, også kalt IBS (forkortelse på irritable bowel syndrome). Irritabel tarmsyndrom er en betegnelse på plager i tarmer og fordøyelse. Vanlige plager er magesmerter, oppblåsthet, forstoppelse eller diaré.

De vanligste symptomene er:
Endret avføringsmønster, for eksempel diaré eller forstoppelse
• Smerter eller ubehag i magen
• Oppblåsthet

IBS gir ikke mer alvorlige plager enn dette, men kan være svært ubehagelig for den som blir rammet. For noen kan symptomer på irritabel tarm påvirke livskvaliteten så mye at man har problemer for å fungere normalt på jobb eller i sosiale lag.
Til tross for at det er så mange som plages med symptomer på irritabel tarm, er det lite kjennskap til hva som er grunnen til disse plagene. Muligens er det flere utløsende faktorer som er med på å gi disse symptomene.

Symptomer på irritabel tarm: De mest kjente årsakene.

Kosthold og allergier: Mange tror at symptomer på irritabel tarm skyldes forstyrrelse i fordøyelsen og bestemte mat allergier. En av teoriene er at mange med symptomer på irritabel tarm blir syke ved at de har problemer med å fordøye visse former for karbohydrater, såkalte tungfordøyelige karbohydrater som man finner mye av i kål, melk, rug og hvete.
Mange med symptomer på irritabel tarm har blitt bedre av å gå på det som kalles FODMAP-dietten, hvor man reduserer inntak av mat som er rik på bestemte karbohydrater.

Opptil 1 av 10 som lider av symptomer på irritabel tarm kan ha en underliggende melkeallergi, hvor man har problemer med å fordøye laktose, sukkerert som vi finner i melk og melkeholdige produkter som ost, is osv. Dette gjør at de føler seg oppblåst og har magesmerter.

Om du går på diett eller ikke, så er det veldig viktig å spise regelmessig, gjerne ikke store måltider, da det er lettere for kroppen og fordøye små måltider som kommer ofte. Og det er også viktig å ro rundt måltidene, og ha få i deg nok drikke, helst vann sammen med måltidene. 

Husk, å ende diett er ett stort steg, og det er viktig at dette skjer under kontrollerte forhold. A klinikken anbefaler at du snakker med din fastlege om du mistenker at dine mageplager skyldes kostholdet ditt, slik at dette kan undersøkes nærmere og diagnostiseres . Du kan også ta kontakt med en klinisk ernæringsfysiolog, som er ekspert på dette. Ernæringsfysiologen vil kunne gjøre en full utredning og hjelpe med å gi en riktig og balansert diet som er skreddersydd for deg.

Ubalanse i Bakteriflora: Det forskes mye på IBS, og nye studier viser nå at det er forskjell i bakteriefloraen på mennesker med og uten symptomer på irritabel tarm. Men akkurat hva det skyldes er det fortsatt ingen som vet. Noen mener at det kan skyldes at bakteriefloraen i magen har blitt forstyrret av en antibiotika kur, eller at immunsystemet til mennesker med irritabel tarm reagerer annerledes på bakterier i magen. Det er også teorier på  at stress direkte med på å påvirke denne ubalansen. Men dette er per dags dato kun spekulasjoner, og det blir spennende å følge med denne forskningen videre.

Psykiske faktorer: Leger og forskere er sikre på  psykiske faktorer som stress, angst og depresjon er pådriver til mange tilfeller av magesmerter og irritabel tarm . Dette er kanskje ikke så rart, da tarmen er en av de organene som har mest nerver koblet til hjernen (autonome nervesystemet) . Signalene fra hjernen gir derfor helt reelle forandringer i tarmen.
Leger tror symptomer på irritabel tarm kan forklares med at hjernen sender unormale signaler til tarmen. Dette kan skje når du føler deg stresset eller er under annen belastning. Dette betyr ikke at IBS bare sitter i hodet eller er noe du innbiller deg. Det er få organer som er koblet med så mange nerver til hjernen som tarmen. Signalene fra hjernen gir derfor helt reelle forandringer i tarmen. Det forklarer hvordan stemningsleiet og følelser kan påvirke tarmen og gi symptomer
Derfor vil de fleste leger som behandler symptomer på irritabel tarm gi deg råd om å stresse ned, ha balanse i livet og normalt kosthold. Hvis du er deprimert eller har angst, og mageproblemene er knyttet til disse lidelsene, kan din fastlegen tilby deg behandling for de psykiske plagene. Behandlingene er individuelle, men fokus vil være stressmestring, slik at kroppen kommer i balanse og ikke sender overdrevne signaler til hjernen. Det finnes mange former for avslapning mekanisme. Forsking viser at enkle yogaøvelser, pusteøvelser og mindfullness har en stor effekt på å minske stress i kroppen.
For noen kan det være en fordel å gå til samtale terapi hos en psykolog. Dette kan gi mer kontroll over problemene og dermed føre til mindre stress i hverdagen. For andre kan det også være behov for behandling med antidepressiva.

Oppsummering om hva man kan gjøre om man lider av symptomer på irritabel tarm: 

– Kontakt din fastlege og snakk om dine plager. Legen vil kunne undersøke deg nærmere og se om det ligger noen allergier i bunn. Viktig å kontakte lege eller klinisk ernæringsfysiolog om du ønsker å gå på diett for mistanke om allergi ol.

– Ikke spis så for mye av tungfordøyelig mat, men variert med flere små måltider gjennom dagen, helst i fred og ro. Husk å drikke nok væske!

– Viktig å stresse ned. Stress er en skadelig faktor på mange plan, også for mage og tarmsystemet. Enkle pusteøvelser og mindfullness øvelser har stor effekt og kan enkelt gjøres i hverdagen.

 

Om du ønsker å ta kontakt med klinisk ernæringsfysiolog, har A klinikken et utvidet tilbud. Du kan lese mer om de her.

 

Kilder:

helsebiblioteket.no

forskning.no

 

 

 

 

CategoryBlogg
Tags

2015 © Copyright - A Klinikken Total helse AS

kontakt Skedsmo legevakt på    66936693