Kort om blærekatarr (cystitt)
Blærekatarr er en type urinveisinfeksjon – en av de vanligste infeksjonssykdommene vi kjenner til. Man skiller vanligvis mellom nedre urinveisinfeksjon – kalt cystitt (blærekatarr) – og øvre urinveisinfeksjon – kalt pyelonefritt (nyrebekkenbetennelse). Blærekatarr er en bakterieinfeksjon i blæren. Bakteriene kommer stort sett fra endetarmen, hvor av den velkjente E. Coli er blant de vanligste (75-95%). Infeksjonen er i de fleste tilfeller selvbegrensende, og går dermed over av seg selv som oftest i løpet av 1 uke uten behandling.

Typiske symptomer på blærekatarr
• Svie ved vannlating (dysuri)
• Hyppigere vannlating og småskvetting (pollakisuri)
• Plutselig sterk vannlatingstrang (urgency)
• Smerter over blæren, i nedre midtre del av magen
• Blod i urinen (hematuri) – som oftest ikke synlig med det blotte øyet (mikroskopisk hematuri)
• Man har vanligvis ikke feber ved en enkelt blærekatarr

Dersom du kjenner deg igjen i det som står over, eller er usikker på om du lider av liknende eller annen sykdom anbefaler vi at du oppsøker lege i løpet av kort tid slik at vi får tatt prøver og utelukket mer alvorlige infeksjoner.

På A klinikken legevakt får du time på dagen og kommer inn til vår lege innen 15 minutter gjennom hele åpningstiden.

Ring 22 999 500 eller Klikk Her for å booke time.

Skrevet av lege Ole-Christian Kreyberg Normann

NB: Ved akutt alvorlig sykdom anbefaler vi at du ringer 113.

 

2015 © Copyright - A Klinikken Total helse AS

kontakt Skedsmo legevakt på    66936693