HER KAN DU KLAGE

Vi blir ikke bedre uten din tilbakemelding.

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke får den helsehjelpen du har krav på.  I klagen er det fint om du oppgir  navn og e-post. Det er fint om du opplyser om telefonnummer.

Vi setter pris på om du forklarer hva klagen gjelder og hvem som har tatt avgjørelsen du klager på.
Det er også fint om du beskriver hva du mener er feil med avgjørelsen og hvorfor du mener det er feil. Fortell også hva du vil ha endret ved avgjørelsen du klager på og skal komme tilbake med en tilbakemelding.

Vi gjennomgår tilbakemeldinger ukentlig. Om du ønsker kan vi gjennomgå din klage i plenum i et tverrfaglig team.

KONTAKTSKJEMA

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding