Irritabel tarm syndrom eller IBS som er forkortelsen for det engelske ordet Irritable Bowel Syndrome, er et syndrom som rammer 1 av 10 voksne i industrilandene på verdensbasis.

Hva er irritabel tarm syndrom?

Irritabel tarm syndrom eller IBS som er forkortelsen for det engelske ordet Irritable Bowel Syndrome, er et syndrom som rammer 1 av 10 voksne i industrilandene på verdensbasis . IBS kan være forvirrende for de som lider av den og leger som behandler sykdommen fordi ingen laboratorieprøver eller undersøkelser kan avgjøre om du har det eller ikke. Derfor blir IBS sett på som en eklusjonsdiagnose som betyr at diagnosen kun gis etter at andre tarmlidelser er utelukket.

Hvilke symptomer gir det?

Fordi veldig mange av disse symptomene er de samme som andre mer alvorlige tarmlidelser, så er det viktig at disse blir utelukket først. Dette kan i seg selv gi en lindring av plagene ved å forsikre de rammede om at tilstanden er ufarlig. På bakgrunn av dette stilles diagnosen utifra de symptomene som oppstår etter at alvorlige sykdommer er utelukket. En lege ved navn Manning utarbeidet en liste med symptomer som måtte være tilstede for at man kunne stilles med diagnosen IBS

Disse kriteriene også kjent som Manning-kriterier var som følger:

1. En følelse av at tarmen ikke får tømt seg etter avføring.
2. Løs mage med magesmerter.
3. Hyppig avføring med magesmerter.
4. Oppblåst mage.
5. Slim i avføringen.
6. Magesmerter som går over etter at man har hatt en avføring.

I 2006 utarbeidet et internasjonalt team med gastrologer ytterligere symptomer som måtte være tilstede for å stille diagnosen IBS

Disse kriteriene blir i dag referert til som Roma III kriteriene.

Kriteriene gir en anbefaling om at diagnosen IBS stilles når ubehag eller smerter i magen har vært tilstede i minst 3 dager per måned de siste 3 månedene og når minst to av følgende symptomer er tilstede

1. Smerte som er tilstede ved endret avføringsmønster.
2. Smerte som blir borte når man har en avføring.
3. Smerte som er forbundet ved endring av konsistens i avføringen.

Hva kan du gjøre?

Fordi tilstanden kan forverres av stress og matvarer, så er det en del tiltak man bør gjøre for forhindre at symptomene blir verre.

  1. Stress mindre og sørg for å sove 7-8 timer hver natt
  2. Før en matdagbok og noter deg hvilke matvarer som forverrer symtomene dine. Eliminer disse matvarene for en periode og prøv å reintroduser de. Får du fortsatt plager kan det være greit å styre unna disse matvarene fremover.
  3. Juster fiberinntaket for ditt behov. Mange tror at når magen slår seg vrang, så må man spise mer fiber. Dette er ikke alltid tilfellet da fiber kan forverre plagene. Har du diare` så vil uløselig fiber gi mer symptomer og har du forstoppelse, så vil løselig fiber binde deg enda mer opp.
  4. Drikk syrnede melkeprodukter som f eks biola eller ta tilskudd av probiotika.

Mange som sliter med IBS kan relatere plagene sine til etter en mageinfeksjon eller behandling av antibiotika. Antibiotika har vist seg å drepe både de gode og dårlige tarmbakteriene i magen, noe som igjen kan skape en ubalanse i tarmfloraen.

Probiotika viser seg å ha en effektiv lindrende effekt på symptomer hos pasienter med IBS, noe som har blitt påvist i flere studier.

CategoryMage/Tarm

2015 © Copyright - A Klinikken Total helse AS

kontakt Skedsmo legevakt på    66936693