Våre fastleger på A klinikken er offentlig lege som er knyttet til fastlegeordningen. Alle som er registrert bosatt i en norsk kommune gjennom folkeregisteret har rett til fastlege.
Gjennom en time hos din fastlege, vil din fastlegen undersøke deg og dine symptomene. Her vil det også bli gjort nødvendige laboratorieprøver. Fastlegen vil også henvise deg videre til spesialisttjenesten/sykehus om det er nødvendig. Det er fastlegen som følger deg opp om du er syk eller gravid.

En time hos fastlege varer i gjennomsnitt 15 minutter. Det kan derfor være lurt å forberede seg til legebesøket:

Bestem på forhånd hva du ønsker å ta opp. Det kan være lurt å ta opp en ting per konsultasjon, slik at du og legen kan gå mer grundig inn på den enkelte problemstilling. Informere om problemstillingen når du bestiller time.

Vær ærlig med fastlegen din. For at legen skal kunne hjelpe deg best mulig måte, er det viktig at du informerer godt. Alle leger har taushetsplikt.

– Ved bestemte prøver, er det noen ganger nødvendig at du møter opp fastende, uten medisiner evnt med morgenurin. Det kan være lurt å snakke med legen din eller helsesekretærer før disse prøvene blir tatt.

Ikke fastlege på A klinikken og har lyst til å bytte over? Du kan bytte fastlege gjennom Helsenorge.no eller ring Fastlegetelefonen på 810 59 500. Det er lov å bytte fastlege to ganger i året.

E-helse og online tjenester

A Klinikken er fremst i bruken av e-portal løsninger og tilbyr online tjenester som forenkler samarbeidet mellom deg og din fastlege.